Koolitus / 25. november 2019
Kuidas süsteemselt mõõta
ettevõtte mõju?
Kaardista oma ettevõtte jalajälg

Koolitus on Sulle, kui otsid praktilisi juhtnööre ettevõtte sotsiaalse vastutustundlikkuse (CSR) ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimiseks.

Tutvustame tunnustatud ja kvaliteetset jätkusuutlikkuse indikaatorite tööriista Future Fit Business Benchmark (FFBB), mis süsteemse lähenemise abil  võimaldab ettevõtetel teadlikult ja teaduspõhiselt neutraliseerida oma negatiivne mõju ümbritsevale elukeskkonnale.

NB! Koolitus toimub inglise keeles!

Arusaadav ja põhjalik

Omanda praktilisi oskusi jätkusuutlikkuse teemadega töötamiseks, kasutades Future-Fit kaardistust, mis põhineb 23 olulisel keskkonna- ja sotsiaalsel näitajal.

Ambitsioonikas ja teaduspõhine

30+ aastat teadluslikke uuringuid. Saa teada, mida mõõdavad edumeelsemad ettevõtted, hindamaks, et nende mõju elukeskkonnale oleks neutraalne või isegi positiivne!

Tulevikku arvestav

Tule kuula, kuidas efektiivselt edasi liikuda, kui oled oma ettevõtte mõju olemasolu teadvustanud.

Koolitajad

Esben Lanthén – Nordic Sustainability kogenud konsultant ja koolitaja
Nordic Sustainability on Future-Fit-i akrediteeritud esindaja 

Üha keerukamas ja kiiretempolises maailmas on sageli väljakutseks eristada olulist infot ebaolulisest. Juhtivad ettevõtted on kursis, et täna tuleb üha teadlikumalt luua väärtust lisaks oma hvirühmadele ka ühiskonnale laiemalt. Ootused ettevõtete ühiskondlikule panusele, läbipaistvusele ja oma tegevusega kaasnevale negatiivse mõju vähendamisele üha kasvavad. Üksinda tegutsedes ei ole edu saavutamine aga alati lihtne. Future-Fit Business Benchmark aitab teid ümbritsevas infovoos aru saada, millele tuleks fookus suunata, et jätkusuutlikkusega tegelemine muutuks lihtsaks ja juhitavaks.

Tööriistakast on kooskõlas globaalsete säästva arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals).

Dr Geoff Kendall – Future-Fit Business. Geoff on ettevõtja, kelle kogemus hõlmab jätkusuutlikkuse-alast nõustamist, tööd tehnoloogia start-up’ides ja akadeemilisi uuringuid. Tal on doktorikraad artificial intelligence (AI) valdkonnas, ta on mittetulundusühingu Future-Fit tegevjuht ning kaasasutaja. Future-Fit tasuta tööriistade loomise eesmärk on aidata ettevõtetel ja investoritel kiiremini üle minna tervesse ja külluslikku tulevikku.

Geoff Kendall

Krista Kampus, BalticTalks. BalticTalks tegeleb sustainability leadership ja change management parimate praktikate-, teadmiste- ja kontaktide vahendamisega ning sellealaste rahvusvaheliste võrgustike ellukutsumisega. Krista on  pikka aega töötanud Stockholmis, kus koordineeris säästva arengu- ja kliima-alast rahvusvahelist koostööd ning juhtis kestliku arengu liidriprogramme. Sellest ajast on saanud alguse ka tema tihe koostöö Nordic Sustainability’ga.

Krista Kampus
Kasu osalemisest
1

Saate infot väärtuslikust tööriistast, mis aitab teie ettevõttel raamistada ja juhtida jätkusuutlikkuse teemasid

2

Õpite tundma jätkusuutlikkusega seotud kõige olulisemaid teemasid ja murekohti, kus otseselt avaldub ettevõtete tegevuse mõju 

3

Asjakohaste indikaatorite seadmise oskus võimaldab teil oma mõju selgemalt hinnata, juhtida ja mõõta ning hiljem oma huvigruppidele tulemustest selgemini teada anda

4

Kuulete kogemustest, kuidas teised ettevõtted jätkusuutlikkuse teemasid juhivad ja milliseid ambitsioone nad endale seavad

5

Kohtute Eesti edumeelsemate ettevõtete esindajatega!

Ajakava
09:00 – 09:30Kogunemine ja hommikukohv
09:30 – 12:00Koolitus koos kaasuste aruteluga
12:00 – 12:30Paus
12:30 – 14:30Koolitus
14:30 – 15:00Networking
Asukoht

SEB Innovatsioonikeskus, ruumid Passion ja Drive

Pilet

Foorumi liikmele
49

Pilet

Mitteliikmetele
79
Toetajad
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
BalticTalks
SUSTINERE
Tallinna Lennujaam
SEB
Miltton

Korraldaja – Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on 2005. aastal loodud ettevõtete liit, kelle oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine.

Täna on Foorumil 71 liiget, nende seas on erineva suurusega äriettevõtted, sotsiaalsed ettevõtted ning eraisikud. Foorumi koostööpartneriteks on mitmed ettevõtete liidud ja võrgustikud, ministeeriumid ning avaliku sektori organisatsioonid. 

CSR Akadeemia on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi sündmuste sari, millega tuuakse kuulajateni sisukad ja kaasaegsed vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemalised koolitused. Koolituste märksõnadeks on kõrge kvaliteet ja praktiline ning inspireeriv sisu.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Furure-Fit Business